Graag stellen wij ons even voor

Wij zijn beide veertigers met opgroeiende kinderen en willen graag dat zij in eenzelfde vrije en verdraagzame wereld kunnen opgroeien als wij dat konden. We hebben onder andere in Amsterdam, Utrecht en Antwerpen gewoond en wonen nu in Franeker. We kennen de soms weerbarstige samenleving van de grote stad met haar uitéénlopende bevolkingsgroepen maar zijn van één ding overtuigd namelijk dat ieder mens gelijkwaardig is.

Linda Verhoog/Grobben
Jan Pieter Verhoog
Franeker