Motivatie

Als overtuigde democraten denken wij dat het stemrecht ook een stemplicht inhoudt. In onze ogen is dit stemrecht één van de grootste verworvenheden van onze westerse samenleving en zorgt het voor een gewogen verdeling van de macht in de maatschappij.

Europa is in een zware storm terecht gekomen en wordt niet alleen op haar flanken bedreigd maar ook van binnenuit. Europa is een uniek project, gaat gepaard met enorm veel uitdaging, vergt een lange adem maar heeft ons onvoorstelbaar veel voordeel gebracht.

Onze open samenleving is onze kracht en tegelijk onze zwakte. Angst en het aanwakkeren ervan vormt daarop een bedreiging, voedt nationalistische sentimenten en kan tot tweespalt leiden en zo is angst een instrument. Maar openstaan voor iets nieuws en leren van een ander neemt angst weg, voorkomt stilstand en ontwapent.

Door ja te stemmen laten we zien dat we geloven in onze westerse waarden. Door ja te stemmen laten we zien solidair te zijn aan een dapper en ontwikkeld volk wat vecht voor een rechtvaardiger bestaan en door ja te stemmen laten we zien dat we niet terugdeinzen voor agressie.